torsdag 14. desember 2017

Norges Bank und Deutsche Bundesbank

av Robert Wood - Sosiolog
Kort etter at andre verdenskrig var slutt, begynte Deutsche Bundesbank å bygge opp Tysklands gullreserver. Norges Bank hentet ikke engang krigsgullet tilbake til Norge, men solgte unna de 33 tonnene til ukjente kjøpere i 2004.

Norges Banks ledelse vurderte ikke et øyeblikk om norske borgere var interessert i å kjøpe gullet og kan rose seg selv at de bestyrer den eneste sentralbanken i verden som frivillig har kvittet seg med landets gullbeholdning. Norge har per i dag bare noen utstillingsbarrer og gamle gullmynter i hvelvet.
   Norges Banks forakt for gull som verdibærer, strekker seg så langt at banken ikke engang vil ta sikkerhet i IMFs enorme gullbeholdning på 2814 tonn (1 tonn = 330 millioner kroner). Dette til tross for at sentralbanken, på det norske folks vegne, lånte IMF 30 milliarder norske kroner i 2009 og 69 milliarder i desember 2016. Norges Banks ledelse tror derimot at aksjemarkedet og Oljefondet vil vare til Dovre faller, men historien viser at absolutt alle pengesystemer kollapser før eller senere.
   Derimot begynte sentralbanken i Tyskland gradvis å bygge opp landets gullbeholdning etter krigen. Nå har Tyskland verdens nest største beholdning med hele 3374 tonn. Dette tilsvarer 270 000 gullbarrer, hver på 12 kilo, med en verdi på rundt 1200 milliarder kroner.

Wo ist mein Gold?
Alt syntes å være vel og bra med Tysklands gull under den kalde krigen. Halvparten av landets gull ble lagret i Frankrike, London og New York. Det var en reell frykt for krig med Sovjetunionen. Men da Deutsche Bundesbank i 2012 ville foreta en kontroll av gullet i New York, ble representantene for banken nektet innsyn av The New York Federal Reserve. Deutsche Bundesbanks representanter fikk etter mye om og men lov til å komme inn i hvelvets forværelse. Der ble de vist fem gullbarrer som bevis på at Tysklands gullreserver lå inne i hvelvet.
   Ovennevnte mangel på innsyn fyrer naturligvis opp om konspirasjonsteorier. Var Tysklands gull i hvelvet i New York, eller var det solgt til ukjente kjøpere? Det vet man ennå ikke til tross for at representanter for Deutsche Bundesbank forsikrer at gullet ligger trygt i USA. Banken mener at det fremdeles er greit å ha halvparten av landets gull på lager i utlandet. Det kan jo skje at Tyskland vil trenge å bytte gull mot valuta i en økonomisk krisesituasjon. Med andre ord: Trygg lagring av Tysklands gull i USA hviler på forståelsen av at amerikanske myndigheter ikke blir bedt om å vise at de virkelig har gullet.

Et spill for galleriet
Uansett, presset ble for stort for Angela Merkels regjering, og det ble bestemt at Tyskland skulle lagre halvparten av landets gull i Frankfurt am Main, 1710 tonn. Fram til 1997 var det bare lagret 77 tonn i Frankfurt. I 2017 klarte tyskerne å hente hjem 111 tonn fra New York og å tømme hvelvene i Paris for 105 tonn. Alt i alt har ledelsen i Deutsche Bundesbank lovt å flytte, fra New York til Tyskland, 674 tonn gull.
   Det er fremdeles ikke kommet fram håndfaste bevis på at Tysklands gull virkelig ligger lagret i New York. Merkel har spilt sitt spill for galleriet og fått tvunget hjem en liten del av gullet, men fremdeles skal det ligge 1236 tonn gull i New York og 432 tonn gull i London.
   For tyskerne må det være godt å vite at Norbert Barthle, budsjettansvarlig skravlegubbe for Angela Merkels parti, Christlich Demokratische Union Deutschlands, har sagt at Das deutsche Gold ist in den USA sicher. (Tysklands gull ligger trygt i USA.)
Goldseiten
Wo ist mein Rheingold?
Wo ist mein Gold?
Spiegel Bundesbank holt deutsches Gold vorzeitig zurück
Spiegel Bundesbank zieht 300 Tonnen Gold aus New York ab

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar