onsdag 24. februar 2016

Solceller, sølv og klimakatastrofer

Til tross for positiv utvikling er innsatsen ikke stor nok til å bevege verden i retning 
av  et 2 °C klimamål. - International Energy Agency

La oss tenke oss at du eier verdens kumulative sølvproduksjon. Det vil si at du eier alt det sølv som noensinne har blitt produsert. Hvor mye sølv ville det vise seg å være? Vel, hvis vi skal tro David Zurbuchens dokumentasjon fra 2006, noe jeg gjør, ville du ha til din disposisjon 44542 000 000 000 unser. Så legger vi til ytterligere 10 års produksjon, med et gjennomsnitt på beskjedne 600 hundre millioner unser i året = 6 milliarder unser. Det blir 50 042 000 000 000 unser. Noe sølv har gått tapt opp gjennom tidene, og for å få et lett tall å huske, tar vi utgangspunkt i 50 milliarder unser 

Ikke med et skrik
Uansett, la oss strekke fantasien inn i eventyrenes verden. La oss tenke oss at du erkjenner at kloden varmes opp og vil bli ubeboelig. Du forstår at din enorme rikdom ikke vil være til nytte for dine barnebarn og oldebarn fordi dine gener vil slutte seg til dinosaurene sammen med resten av menneskeheten. Vi er utdødd! Vi har forlatt universet, ikke med et skrik, men med et klynk. Dette skjer mens milliarder på milliarder unser rent sølv hviler i underjordiske hvelv som et monument over vår mangel på intelligens.

En vis mann
Men siden du ikke er dum, men en person med miljøvennlig visdom, har du besluttet å bruke dine 50 milliarder unser sølv til å produsere solcellepaneler. Du håper at disse panelene vil dempe forbrenning av olje og kull. Forbrenningen slipper enorme mengder drivhusgasser ut i atmosfæren og forårsaker global oppvarming. Du har pengene, sølvet og vilje til å arbeide for det beste for menneskeheten, og du spør dine høyt utdannede solar-panel eksperter: - Hvor mye strøm kan du få ut av solcellepanelene som belegges av mitt sølv? Gi meg et estimat!

Du trenger 1 milliard unser sølv for å produsere 100 - 120 gigawatt (GWh).

EPIA
Og siden du allerede har lest markedsrapporten utgitt av European Photovoltaic Industry Association (EPIA), "Global Market Outlook for Solar Power 2015-2019", vet du at den globale solarsektoren har nådd en kumulativ kapasitet på 178 gigawatt (GWh ) i 2014. Dette betyr at «bare» to milliarder av 50 milliarder unser vil mer enn doble denne kapasiteten.
   Regnestykket er enkelt, 50 multiplisert med 100 = 5000 GWh, . Dette vil gjøre deg til markedsleder, du vil tjene mye penger på å selge miljøvennlig strøm. Dessuten vil du også bli hyllet som en  økovennlig investor som kjemper for menneskehetens overlevelse.

Det umulige scenario
Selvsagt er scenarioer umulig å gjennomføre. I det virkelige liv er konkurransen om verdens sølv-ressurser knallhard, og den fotovoltaiske industrien (solcellepanel industrien) er en svært liten aktør. 
7 GWh Photovoltaic kapasitet ble koblet til nettet i Europa i 2014, og globalt ble 40 GWh tilkoblet.
   Det en lang, lang vei å gå for å etablere tiltak som skal gjøre grønn energi til en viktig faktor, spesielt når vi tar i betraktning at den globale produksjon av elektrisitet fra alle kilder (gass, olje, kull, vind, solenergi og vannkraft) er på 23 536 500 GWh (2014)

Ikke alt sølvet i verden
Alt sølvet i verden er ikke nok til å lage solcellepaneler som kan erstatte fossilt brensel.
Hvis solenergi noensinne kommer til å bli en viktig fremtidig energikilde, må solcellepanel-industrien ta i bruk aluminium som erstatning for sølv og tynnfilm-paneler. Slik må det bli, eller enda bedre løsninger må letes fram, hvis solenergi skal utnyttes. International Energy Agency Factsheet

Teknologiske forbedringer
 Financial Times, May 2016: Solar power driving new demand for silver
Solar power driving nes demand for silver

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar