fredag 20. november 2015

Norges Bank – Gull er tull

World Gold Council melder at sentralbanker rundt om i verden kjøper inn store mengder gull. 3 kvartal 2015 økte innkjøpene med 175 tonn, den nest største mengden noensinne. 

Hittil i år har sentralbanker kjøpt inn 425,8 tonn. Spredning av valutareservene er hovedmotivet. Spesielt utviklingsland tror at økonomiske og geopolitiske utsikter ikke nødvendigvis er lyse. Mer utviklede land, som for eksempel Kina, bekreftet i 2009 at landet hadde økt sin gullbeholdning med 57 % og verdens nest sterkeste økonomi fortsetter å kjøpe inn mer gull. Bare i tredje kvartal 2015 kjøpte Kinas sentralbank inn 50 tonn. Russland er den største kjøperen og sentralbanken økte gullreservene med 77 tonn i tredje kvartal. I det hele tatt er sentralbanker og privatpersoner så sugne på gull at Den Europiske Sentralbank har forbudt EU's banker å selge gull.

Gubbene mot strømmen
Norges Bank er en av de få sentralbankene i verden som ikke tror at gull har noen funksjon i norsk økonomi. Banken har ikke kjøpt et eneste gram siden den solgte unna det lille gullet Norge hadde i 2004. Argumentasjonen til Norges Bank var at 37 tonn gull utgjorde bare vel en prosent av bankens internasjonale reserver, og at det i liten grad bidro til å spre risikoen i reservene. Dessuten hadde gullet historisk gitt lav avkastning. Exit gull.

Framtiden ankom i går
Men det var den gang da i 2004. Verden har forandret seg både økonomisk og geopolitisk i løpet av 11 år. Oljeprisen har stupt som en astronaut i fritt fall. Fra langt over $ 100 pr. fat til $ 40-60 per fat. Kronen har svekket seg 40-50 % mot Euro og Dollar. Arbeidsløsheten øker og frykten for terror og destabilisering av Norge som velferdsstat lurer i form at valutasammenbrudd, terrorfrykt, ukontrollerte flyktningestrømmer og tafatt politisk ledelse.

Etter syv gode år kommer xxx dårlige år
I det hele tatt virker det som en god idé hvis Norges Bank hadde gjort som andre sentralbanker. Sikret seg et lager av gull som buffer mot dårlige tider. Ledelsen i Norges Bank og børsspekulantene deres har lenge sittet henslengt på en sotete trone av miljøødeleggende olje. De helt har glemt at etter syv gode år kommer xxx dårlige år.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar