torsdag 3. september 2015

Norges Bank nedlegger høyteknologi

Hvorfor ble seddel- og myntproduksjon nedlagt i Norge? Svaret finnes i Penger og Kreditt nr. 2 2010. Endringer i Norges Banks rolle og virksomhet på kontantområdet.

Argumentasjonen for nedleggelsene er basert på økonomiske vurderinger av lønnsomhet og effektivitet. Ikke på samfunnsmessige positive sider som for eksempel utvikling og arbeidsplasser. Hva kunne skjedd hvis Norges Banks ledelse, i sin tid, hadde snudd problemstillingen på hodet? Kunne Norges Bank i dag vært pådriver i utviklingen av høyteknologi, nye arbeidsplasser og nasjonalt ry som foregangsbedrift?

The Royal Canadian Mint
The Royal Canadian Mint is a progressive commercial Crown Corporation with more than 1,200 employees based in Ottawa and Winnipeg. If you want to be part of a dynamic organization with a global reputation for quality and innovation, we invite you to consult our varied career opportunities. Ovennevnte sitater fra en pengeproduserende institusjon/bedrift viser at det går an å tjene store penger og skape arbeidsplasser gjennom å produsere og selge penger for og til andre land.

Norges Bank nedlegger arbeidsplasser
Norges Banks ledelse er stolte over at de har gått motsatt vei av hva andre setralbanker har… Men skitt la gå… Finans er viktigere enn arbeidsplasser! La oss bli kvitt arbeidsplassene Norge har!
Norges Bank vedtok i 2003 å avvikle virksomheten i Seddeltrykkeriet fra sommeren 2007. I 2006 ble det gjennomført en prosess med sikte på å finne fram til hvem som skulle produsere norske pengesedler etter at eget trykkeri ble nedlagt.
   I desember 2006 ble det signert avtaler med De La Rue International Limited fra England og Francois-Charles Oberthur Fiduciaire fra Frankrike. Dette er store og velrenommerte trykkerier, som trykker pengesedler for svært mange andre land …

Den Kongelige Mynt slenges påhistoriens slagghaug
Dermed blir det naturlig å stille spørsmålet: Hvorfor har ikke Den Kongelige Mynt og Seddeltrykkeriet, gjennom Norges Bank, gjort det samme? Istedenfor å flagge ut og nedlegge, kunne banken innflagge og utvide. Et mål, på sikt, kunne ha vært å utvikle Norges sentralbank til å bli en viktig aktør i verdens produksjon av fysiske penger; enten sedler, gull eller sølv! Men den gang ei: Norges Banks ledelse konsenterer seg om å flytte siffer elektronisk fra server til server gjennom Oljefondet.

Framtiden blir kunnskapsfattig
Norske politikere og andre spør seg selv: Hva skal innbyggerne i Norge leve av når landet slipper opp for olje/gass og industri, og teknologi er eksportert til andre land? Nededleggelsen av Den Kongelige Mynt og Seddeltrykkeriet var to av de mange ørsmå skritt som tas for å skjære over landets teknologisk-økonomiske strupe. Ja, det "lønte seg" for Norges Bank å slakte og selge biter av seg selv og nedlegge en av Norges flere-hundre årige institusjoner. Tankegangen var innsnevret og negativt og ikke ekspanderende og samfunnsbyggende. En gammeldags tankegang som gikk på tvers av det på det politikere av alle farger framholder er viktig for Norge. Framtiden vil vise om Den amerikanske dollaren og verdensøkonomien kollapser eller ikke. Skulle dette skje, blir ikke Oljefondets 7500 milliarder verdt serverene sifrene er lagret på.

No Future
Lese den triste fortellingen om nedleggelsen av Det Kongelige Myntverk og Seddeltrykkeriet med Trond Eklund, direktør, Svein Nygård, seniorrådgiver, og Leif Veggum, assisterende direktør i hovedrollene. Artikkelen kan lastes ned som pdf fil: Penger og Kreditt nr. 2 - 2010

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar