onsdag 10. januar 2018

Gull-mafia og moms-fixing?

av Robert Wood - Sosiolog -
Hvor mange investeringsmynter i sølv og gull som blir importert og solgt i Norge, vet ikke myndighetene. Gråsonemarkedet for momsfrie edle metaller snakkes det ikke høyt om i finans- og politikerkretser.

Amerikanske myndigheter derimot, kan nøyaktig dokumentere hvor mange American Eagle én ounce (31,10 gram) mynter som ble solgt i 2017. Ifølge U.S. Mint ble det solgt 302500 gullmynter, noe som tilsvarer 9408 kilo rent gull. Dessuten ble det solgt 18065500 sølvmynter, noe som tilsvarer 561861 kilo rent sølv. Av forskjellige finansielle årsaker ble 2017 et dårlig salgsår sammenlignet med 2016. I 2016 ble det solgt imponerende 985000 gullmynter og 37701500 sølvmynter.

Investeringsmynter i Norge
Det selges og kjøpes betydelige antall sølv- og gull investeringsmynter i Norge hvert år. Noen forhandlere selger både over disk og over nett. Andre forhandlere selger bare over nett. Nå selges det ikke bare American Eagle mynter, men alles favoritt: Canadian Leaf gull- og sølvmynter går som hakka møkk. De kinesiske Panda-myntene i gull og sølv med søte pandamotiver er populære til tross for at de er litt dyrere enn andre investeringsmynter. Dessuten er investeringsmynter med australske nasjonaldyr med kenguruer, koalaer og kokaburraer i vinden.  Australske investeringsmynter
   Kort sagt, det ble solgt store mengder gull- og sølvmynter i Norge i 2018, men hvor mange klarer ikke jeg å finne en detaljert oversikt over. Stor eksport av gull fra ikke-gull-produserende Norge betyr at gullet må komme uregistrert inn i Norge for deretter å bli eksportert igjen. Tolletaten fortsetter å klø seg i hodet
   Leter du i Statistisk Sentralbyrås tallmateriale finner du riktignok import av gull og sølv som gullsmedvarer. Men i og med at investeringsmynter ikke er en vare, blir de ikke registrert av SSB som vanligvis får tallmateriale om import og eksport fra Tolletaten.
   Tolletaten sier på sin side at investeringsmynter er en vare og ikke en valuta, og dermed skal merverdiavgift betales ved egenimport. Ved tidligere henvendelser fra meg har Tolletaten ikke kunnet dokumentere hvor mye av denne varen av investeringsmynter som blir importert.
   Finansdepartementet skriver at investeringsmynter er valuta, og følgelig er myntene dermed fri for merverdiavgift. På forhandlernes nettsider blir dette selvfølgelig framhevet som et stort pluss for kjøperen.
   Skatteetatens juridiske avdeling påstår derimot at det ikke er valuta. Og hvis man besitter investeringsmynter ved slutten av året, skal dette opplyses og eventuelt skattlegges etter verdien på sølv og gull per 31.12.2018.
   Norges Bank vil eller kan ikke ta standpunkt til hvor mye fremmed valuta som importeres til landet i form av utenlandske sølv- og gullmynter. Det eneste Norges Bank kan si, er at norske 1500 kroners gullmynter som er preget på vegne av Norges Bank, er valuta og gyldig betalingsmiddel. Norske sølv- og gullmynter er dermed kontanter underlagt valutalovene som omfatter alle slags andre kontanter som er gangbar mynt i kongeriket.
   I ovennevnte sammenheng er det viktig å presisere at det ikke dreier seg om mynter som er samleobjekter. Det dreier seg kun om gull- og sølvmynter som ene og alene selges og kjøpes som verdibærere i kraft av metallverdien (investeringsmynter - bullion). I investeringskretser oppfattes investeringsmynter som håndfaste alternativer til penger i banken, sedler under madrassen eller aksjer, verdipapirer og kryptonvaluta ;-).

Gull som trygg havn?
Har du penger til overs? Stoler du ikke på banken? Kan du tenke deg å plassere penger i noe annet enn aksjer, fond eller rentebærende papirer? Da kan sølv- og gull investeringsmynter være et alternativ. Det er imidlertid vanskelig å tjene penger på å kjøpe og selge håndfast gull, for forhandleren tar en pen gevinst (premium) for hver transaksjon som gjennomføres.
   Investeringsmynter vil først og fremst fungere som en personlig og betryggende backup hvis noe uventet og katastrofalt skulle skje med den norske økonomien og krona, kollaps av den amerikanske dollaren eller børskrakk av den typen som utsletter oljefondet i løpet av en uke.
   Uansett, takke et tvetydig regelverk kan man ennå få kjøpt gull i form av investeringsmynter i Norge uten å betale merverdiavgift. 14. januar 2019 koster en ounce (31,103 gram) gullmynt, 11500 - 11700 kroner over disk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar