fredag 2. oktober 2015

Merverdiavgift på American Eagle gullmynter

Ved spørsmål til tollvesenet om merverdiavgift på American Eagle 50 dollar gullmynter får jeg følgende svar:

Hei
Vi beklager at svaret tok litt lenger lang tid enn vanlig. Vi fant ut at akkurat dette måtte forelegges for vår regelavdeling før vi kunne avgi svar.
   I merverdiavgiftshåndboken står det følgende til § 3-18: «Med gyldig betalingsmiddel menes at det kan benyttes til å betale for en vare eller tjeneste». Derfor sier vi at under denne definisjonen gjelder mynter som kan brukes som betalingsmiddel uten at de først må veksles inn i en bank.
   Konklusjon er derfor at American Eagle 50 dollar gullmynter ikke er gyldig betalingsmiddel på lik linje med vanlig valuta.
   Disse myntene må sees på som en vanlig vare. Ved innførsel går man etter den alminnelige omsetningsverdien i utlandet, ikke myntens pålydende, og beregner 25 prosent MVA av dette.
   De vil imidlertid kunne komme innenfor verdigrensen i reisendebestemmelsene, det vil si at man som privatperson kan innføre varer for inntil NOK 3000/NOK 6000 per person uten at avgifter må betales. Mer informasjon finnes her: Handel i utlandet
   Utførsel: Vi finner ikke noen unntaksbestemmelser i forskrift som omhandler melde  og fremleggelsesplikten (tollforskriften § 3-1-15) ved utførsel av en vare. Vanlig valuta og andre gyldige betalingsmidler (under tilsvarende NOK 25000) som vi som reisende tar med oss ut til personlig bruk er omfattet av unntaksbestemmelsen som nevnes i tollforskriften § 3-1-15 bokstav d, som omhandler reisegods til personlig bruk: Lovdata
   Men siden disse myntene defineres som ordinære varer blir svaret at man må deklarere disse på vei ut; dersom verdien overstiger NOK 5000. Noen avgiftsmessige konsekvenser ved utførsel i form av MVA eller andre avgifter er det likevel ikke.

Med vennlig hilsen
Tollregion Oslo og Akershus
Telefon +47 22 86 03 12
Kontakt Tolletaten

2 kommentarer:

  1. Står ingenting om at det må være sirkulasjonsmynt her. " Merverdiavgiftsloven § 3-18 unntar omsetning av mynter som samleobjekt fra avgiftsplikt. For å omfattes av unntaket må mynten ha vært et gyldig betalingsmiddel." http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2014/Dokumenter1/Budsjettdokumenter/Skatte--avgifts/Prop-1-LS/Del-2-Narmere-om-de-enkelte-forslagene/6-Merverdiavgift-kap-5521-post-70/

    SvarSlett
  2. United States Mint definerer 50 dollars Gold American Eagles som Bullion Coins - dvs investeringsmynter og legalt betalingsmiddel. Av den grunn selges slike mynter uten merverdiavgift av gullselgere i Norge. Tollvesenet derimot, mener at gullverdien er merverdipliktig ved import til Norge. Dessuten er det spesielle kriterier som må oppfylles for at en mynt skal klassifiseres som et samleobjekt. Hele området er tåkelagt. Jeg forsøker å tolke svarene fra Tollregion Oslo og Akershus i fire blogginnlegg. Mvh. RW

    SvarSlett