søndag 22. november 2015

Gull og sølv for intelligente - II

Investeringer i gull- og sølvmynter krever at man lytter til fornuften og innser at metallene er og blir små metallbiter som fungerer som verdibærere. Dette gjelder spesielt for gull.

Hva skal jeg kjøpe?
Hvor mye skal jeg kjøpe?
Hvilke vektenhet skal jeg velge?

Ja takk, begge deler.
Du akter å investere i både sølv og gull og oppdager øyeblikkelig at det er fordeler og ulemper ved begge metallene.  I Norge kjøper du investeringsmynter da det IKKE er merverdiavgift på mynter, men 25 % merverdiavgift på barrer. Dette til tross for at tollvesenet insisterer på at investeringsmynter(bullion) er en vare og kke valuta. Investeringsmynter skal merverdiavgift-belegges ved import til Norge ifølge Tolletaten.
   Tolletaten vil ikke svare på på spørsmålet om hvorfor en momspliktig vare kan selges momsfritt over disk. Epost fra Tolletaten. Epost fra Tolletaten

Hvem er du?
Spørsmål to er avhengig av hva slags person du er, hva du vil med metallet og hvor mange penger du har til disposisjon. Sølv er 66,6 ganger billigere enn gull. Rent praktisk betyr det at du kan kjøpe 2000 gram rent sølv for prisen av 31,103 gram rent gull. Eller 66 sølvmynter for ca. 153 kroner pr. mynt vs.en gullmynt for ca.10-tusen kroner (21.11.15).
   Når det gjelder spørsmål tre, produseres både sølv- og gullmynter i mange forskjellige vektenheter. Jeg anbefaler en ounce mynter = 31,103 gram. Disse har lavest pris pr. gram. De er vakre, lett å håndtere og anerkjent verden over. (Synes du en 1 oz. gullmynt blir for dyr, kjøp Canadian Maple Leaf sølvmynter.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar