fredag 14. november 2014

Direktørens håp

I budsjettet for driftsåret 1917 –18 håpet direktøren for Kongsberg Sølvverk at sølvproduksjonen ville bli 12 000 kilo, men han endte opp med bare 8 505 kilo.

Prisen på sølv under krigsårene var gode, og i 1917 lå den tett oppunder 110 kroner per kilo. Inflasjonsjustert med SSBs (Statistisk Sentralbyrå) inflasjonskalkulator tilsvarer dette 3 300 – 2 013 kroner. Dagens kilopris er på 4 267 kroner. Gruvearbeideren på sin side tjente 1 500 kroner i året, og inflasjonsjustert tilsvarer dette en årslønn på ca. 45 000 kroner desember 2013. Sett med moderne øyne var han ikke akkurat godt betalt.

Direktørens dilemma

Direktøren måtte videreselge 14 kilo for å dekke arbeidskostnaden den gruveansatte representerte i 1917. Da det ikke drives utvinning av sølv i dagens Norge, grep jeg fast i årslønnen gruvearbeidere får for å grave fram miljøødeleggende kull på Svalbard. Forsiktig vurdert ser det ut som de tjener ca. 450 000 kroner etter 19 % skatt. Med andre ord en tidobling i lønn i løpet av nesten 100 år.    Direktøren måtte i dag ha videresolgt 108 kilo sølv for å dekke en årslønn til en kullgraver på Svalbard. Med samme årsproduksjon som i 1917 på 8 505 kilo, hadde han hatt råd til 78 ansatte og seg selv hvis han hadde vært villig til å jobbe for samme lønn som dem. Driftskostnader ikke tatt i betraktning.

Gruvedrift i Norge

Enhver investor som tenker på å utvinne edelmetaller i mineralrike Norge, kan bare glemme tanken. Arbeids- og driftskostnader vil bli alt for høye til at det skal lønne seg. Javel, så kan man motargumentere og hevde at mange faktorer kan tale for gruvedrift. For eksempel er antall gram sølv per tonn utgravingsmasse avgjørende for lønnsomhet. Ellers er det jo mulig at man kan snuble over et underjordisk berg av usannsynlig ren sølvmalm. 
   En hurtigsveip på nettet for å se årsmeldingene til det kanadisk eide gruveselskapet Fortuna Silver Mines i Mexico, viser at kostnadene til selskapet ligger på ca. 50 kroner for å utvinne én ounce sølv (31.103gram), og salgsprisen ligger 14.11.14 på ca. 110 kroner. Og her er det snakk om malm med høy sølvgehalt. Nye geologiske undersøkelser som Fortuna har foretatt, viser at det finnes malm med 170 gram sølv per tonn løsmasse og tilsvarende 0,4 gram gull per tonn, men foreløpig ligger malmen utilgjengelig dypt.

Investering i gruvedrift
Hvis du likevel tenker på å investere penger i gruvedrift, må du gjøre det i utenlandske gruver. Konklusjonen etter å ha sett ovennevnte tall er klar. Klimavennlige Norge bør holde seg til eksport av planetdrepende CO2-fylt kull fra Svalbard. De 330 gruvearbeiderne klarte å ta ut én million tonn i 2012, og at man framover satser på å levere 35 millioner tonn til brenning i Europa. Kull er skittent, men det ironiske er at det gir bedre avkastning enn nyttig sølv og unyttig gull.

Et nasjonalt klenodium
Kongens gruve er et nasjonalt klenodium, en bauta over svunnen tid. Men framtiden presser på, og mye av verdens sølv forbrukes for godt. Mye tyder på at det ennå kan ligge godt med sølv i berggrunnen rundt Kongsberg, og hvis behovet og prisene skulle øke kraftig, vil det kanskje på nytt bli brutt malm i området når det er slutt på oljeinntektene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar