onsdag 24. september 2014

Dansen rundt gullkalven

Sølv- og gulltørst og visshet om at det edle metall har økonomisk verdi, fører til at hele fjell graves ut. Sølvfjellet i Peru er et godt eksempel på dette. Potosi er gjennomhullet av gruveganger.

Tro kan flytte fjell
Det er troen på økonomiske vinning som driver hele prosessen med kartlegging, utvinning, foredling og bevegelser på markedet. Dagens verdisetting av lyst sølv og skinnende gull hviler på den mange tusenårig tro at metallene har egenverdi. Troende finnes over hele verden, men templene for gullhandelen ligger i London, New York, Dubai, Hong Kong og Johannesburg. Sammenlignes antall troende med andre trosretninger, tilhører sannsynligvis gulltilbederne verdens største religion. Og dansen rundt Gullkalven ser ut til aldri ta slutt. Men sølv og spesielt gull har bare verdi så lenge folk tror det er verdt noe.

Sølv
I Norge har det ikke vært gull, men sølv det har dreid seg om. Norges historiske forhold til sølv og de nå nedlagte gruvene på Kongsberg. I denne sammenheng kan jeg anbefale Kristian Moen sin bok, Kongsberg Sølvverk 1623 – 1957. Et imponerende dypdykk i 335 år med norsk gruvedrift. Jeg har gjort mine betraktninger om fortidens utvinning av sølv og sammenlignet datidens betingelser og prosesser med dagens. Historien viser at ingen økonomiske systemer varer evig, men sølv og gull er fremdeles til stede som betalingsenheter 2 500 år etter at kong Krøsus produserte verdens første gullmynt.

Gull
I dag er det ikke lenger Norges Bank som direkte står for dagens utgivelse av sølv- og gullmynter. Banken er svært restriktiv når det gjelder utforming av mynter og markedslansering av disse gjøres av et privat selskap. Dessuten har bankens oljefondspekulanter absolutt ingen interesse for gull som investeringsobjekt og valutareserve. Dette i motsetning til andre sentralbanker som klamrer seg til det gullet de måtte ha på lager. Noen sentralbanker kjøper inn store mengder og øker sine reserver i en tid ikke alle stoler på den allmektige dollar.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar